Artroskopia

Artroskopia je jedna z najmodernejších operačných mininvazívnych techník ošetrenia mäkkých častí kĺbov, pri ktorej sa do kĺbu zavádza tenký optický prístroj – artroskop cez kožné vstupy /incízie/ veľkosti približne 1cm. Druhým vstupom zavádzame nástroje ktorými sa ošetrujú vnútrokĺbne štruktúry.

Artroskopicky môžeme vizualizovať takmer všetky kĺby v ľudskom tele. Ročne robim okolo 300 artroskopii z toho najviac koleno, potom rameno a členok. Veľký dôraz kladiem na to aby vyšetrenie, samotná operáciu a následná rehabilitácia tvorili jeden celok a plynule na seba nadväzovali.

Plastika LCA (Predného skríženého väzu)

HAMSTRINGY - STGR PLASTIKA PREDNÉHO SKRÍŽENÉHO VÄZU

Ide o najmodernejšiu a vo svete čoraz viac používanú operačnú techniku plastiky skríženého väzu.Ročne robím 40-50 plastik LCA na 99% technikou STGR. Hovorí sa aj o technike "one incision"-teda na odber "šliach" je potrebná len - cca 2,5-3 cm jazvička na vnútornej časti predkolenia. Pri tejto artroskopickej technike sa odoberajú šľachy z tzv.skupiny “hamstringov¨, preto označenie STGR.

Tento štep sa zavádza do kolena pod artroskpickou kontrolou na pôvodné miesto originálneho predného skríženého väzu cez predvŕtané kostné kanály v tibii-kosť predkolenia a vo femure-stehenná kosť.Následne sa v kolene pevne zafixuje pomocou vstrebateľných skrutiek.

Po cca 8 mesiacoch je stabilita kolena rovnaká ako pri technike BTB. Výhodou je minimálna pooperačná bolestivosť a výborná tolerancia pooperačnej rehabilitácie.Kozmetický efekt jednej malej jazvičky je dôležitý najmä u žien.

ARTROSKOPICKÁ OPERÁCIA TEKUTEJ CHRUPAVKY CARTIFILL

Túto unikátnu metodu používam u pacientov s jasne definovaným poškodením chrupavky kolenného a členkového kĺbu. Jedná sa o biologický implantát z natívneho kolagénu typu I, vyrobený z prasacej kože, ktorý umožňuje sanovať hlboké defekty klbu do veľkosti 7-9 cm2. Aplikuje sa výlučne artroskopicky a jeho tekutá podstata umožňuje následné peroperečné domodelovanie podľa potrieb samotného defektu.Kedže poškodená chrupavka sa už neobnovuje považujem túto metódu za prelomový krok v bolasti liečby chrupavky.

Konzervatívna liečba

Vo Vigeu je liečba zameraná na čo najúčinnejšiu kombináciu moderných liečebných metód, riešiacich samotnú príčinu porúch pohybového sytému s obmedzením liekov.