Cenník Prievidza

Ortopedické regeneračno-pohybové centrum Prievidza

Pohybové programy

 • 10 vstupová permanentka – 60€ (návštevnosť 2x do týždňa,platnosť 10 týždňov)
 • 10 vstupová permanentka – 60€ (návštevnosť 1x v týždni,platnosť 10 týždňov)
 • 10 vstupová permanentka – 40€ (deti,študenti,dôchodci, ZŤP)
 • Jednorázový vstup 5€ (deti,študenti,dôchodci, ZŤP)
 • Jednorázový vstup – 7 €

Permanentka sa dá použiť na akékoľvek cvičenie vo vigeo štúdiu u ktoréhokoľvek inštruktora, takže si hodinu môžete nahradiť podľa Vašich potrieb.

Ortopédia

 • 50€ (do 45 min.) Komplexné vstupné ortopedické vyšetrenie - Dospelí – Kompletná celotelová diagnostika pohybového systému (podologické vyšetrenie, posturálna analýza, analýza svalovej dysbalancia, apod.
 • 30€ (do 30 min) Komplexné vstupné ortopedické vyšetrenie – Deti, dôchodci,študenti SŠ,VŠ,držitelia preukazu ZŤP – Kompletná celotelová diagnostika pohybového systému (podologické vyšetrenie, postrurálna analýza, analýza svalovej dysbalancia, apod.)
 • 25€ (do 20 min.) Kontrolné ortopedické vyšetrenie - Dospelí
 • 10€ (do 10 min.) Kontrolné ortopedické vyšetrenie – Deti, dôchodci,študenti SŠ,VŠ a držitelia preukazu ZŤP

Fyzioterapia/Kineziológia

 • 15€ (do 30 min.) Mäkké mobilizačné techniky a individuálne rehabilitačné cvičenia – Mäkké mobilizačné techniky a individuálne rehabilitačné cvičenia (vrátane SM systém, Posturomed,Zdravý chrbát, Pilates), vrátane fyzioterapeutického vyšetrenia a diagnostiky, tejpingu, myofasciálnych techník
 • 25€ (do 45 min.) Mäkké mobilizačné techniky a individuálne rehabilitačné cvičenia – Mäkké mobilizačné techniky a individuálne rehabilitačné cvičenia (vrátane SM systém,Posturomed, Zdravý chrbát, Pilates), vrátane fyzioterapeutického vyšetrenia a diagnostiky, tejpingu, myofasciálnych techník

Masáže

 • 20€ (do 30 min.) Liečebné masážne terapie – Klasická, športová, Rebozo - masážne šatky  -  masážne terapie fyzioterapeut
 • 30€ (do 50 min.) Liečebné masážne terapie – Klasická, športová, Rebozo - masážne šatky  -  masážne terapie fyzioterapeut
 • 35€ (do 60 min.) Masáž lávovými kameňmi – Manuálna masáž fyzioterapeut

Fyzikálna terapia

 • 20€ (jedna terapia do 15 min.) BTL Super Inductive System – Prevratná, vysokointenzívna a účinná liečba elektromagnetickým polom vysokej intezity
 • 20€ (jedna terapia do 30 min.) GAME READY – Terapia kompresiou a chladom

UPOZORNENIE: Odhlásenie z terapie  je možné najneskôr 24hodín pred termínom.
V prípade,ak sa klient v zajednanom termíne nedostaví,bude mu zaúčtovaná sankcia v cene jednej hodiny.