Fyzioterapia a kineziológia

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, 
v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí
a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.

Mäkké mobilizačné techniky a individuálne rehabilitačné cvičenia (vrátane SM systém, Posturomed, Zdravý chrbát, Pilates), vrátane fyzioterapeutického vyšetrenia a diagnostiky, tejpingu, myofasciálnych techník.

Tejping (kineziológia) 

tejpovanie je terapeutická metóda, ktorá využíva účinky hypoalergénnej elastickej pásky. Pásku je možné nosiť po dobu 3-5 dní. Účinok závisí od spôsobu aplikácie. Používa sa k predĺženiu účinku terapie, k zlepšeniu krvného a lymfatického obehu a tým k podpore hojenia, k normalizácii svalového napätia, ako stabilizačná pomôcka, u tehotných žien – brušná diastáza, u detí – chybné držanie tela, ploché nohy a i.

Individuálna terapia

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.

REDCORD ACTIVE THERAPY - NEURAC 1,2
(BOJNICE)

Neurac - aktívna terapia, zacielená na nájdení a natrénovaní najslabšieho článku v tele. Využitie v oblasti medicíny, športu, wellness a fitness. Špecializujeme sa na liečebnú a tréningovú metódu NEURAC. Odstránenie bolesti a ďalších porúch pohybového aparátu pomocou cvičenia v lanách v váhou vlastného tela. Vhodné pre všetky vekové kategórie. Terapia vhodná pri problémoch a bolestiach chrbtice, skoliózy, pri chybnom držaní tela, chronických bolestiach, pre spevnenie panvového dna, diastáze brušnej steny. 3D cvičenie v labilnom prevádzaní cvičenia. 

DIAGNOSTIKA A TERAPIA CHODILA
(BOJNICE, TRNAVA)

Diagnostika sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja Podoskopu a zaznamenáva sa do počítača pre účely následnej kontroly. Pri potrebnej korekcii chodidla je pacientovi zostavený program pozostávajúci z cvičenia a z výroby ortopedickej vložky na mieru. Tieto vložky sú tepelne upravené a individuálne zhotovené. Zabezpečujú správne postavenie chodidla, podstatne znižujú riziko úrazu v oblasti chodidla, členku a kolena, pôsobia preventívne pred poškodením chrbtice nesprávnou chôdzou, slúžia preto nielen terapeuticky ale aj preventívne. Typ vložky sa vyberá podľa potrieb a nárokov na chodidlo a pohybový aparát

FYZIOTERAPIA ČEĽUSTNÉHO KĹBU (BOJNICE, PD)

Čeľustný kĺb patrí medzi najzložitejšie a najviac vyťažené kĺby ľudského tela. Denne sa zúčastňuje komunikácie, prijímania potravy a jej spracovania. Jedná sa o párový kĺb, čiže porucha na strane jednej, ovplyvňuje funkciu na strane druhej. Je to veľmi zložitý kĺb,ktorý sa skladá z hlavice, jamky a medzi nimi uloženého disku. Ochorenie čeľustného kĺbu patrí k častým problémom,udáva sa, že až 50% populácie sa počas života stretlo s nejakým druhom jeho poruchy. Veľké množstvo ľudí pociťuje pri pohybe čeľusťou bolesť, lúpanie,stranové deviácie, preskakovanie či vŕzganie. Bolesť môže byť v oblasti čeľustného kĺbu, ale aj v oblasti ucha, zubov, krku alebo hlavy.

K najčastejším príčinám patrí preťažovanie kĺbu nadmerným zatínaním zubov počas dňa a noci, škrípanie zubov, chyby zhryzu zubov a jednorázové poranenia kĺbu. Častým problémom sú svalové spazmy žuvacích svalov pri dlhodobom psychickom vypätí. Vo svaloch vznikajú bolestivé body triggerpointy, ktoré spôsobujú lokálnu alebo prenesenú bolesť do oblasti tváre, hlavy alebo krku. Pri neriešení problému môže dôjsť až k štrukturálnym zmenám kĺbu – k artróze. Primárnou voľbou terapie bola kedysi považovaná výhradne stomatologická intervencia. Manuálnymi technikami fyzioterapie vieme ovplyvniť napätie žuvacích svalov, optimalizovať otvorenie úst a cvičením dosiahnuť zlepšenie koordinácie svalov a zabezpečiť tak lepšiu stabilizáciu kĺbu.Dôležitá je aj edukácia pacienta a režimové opatrenia po dobu terapie.Môžeme povedať, že spolupráca stomatológie a fyzioterapie sa ukazuje ako najúčinnejšia terapia porúch temporomandibulárneho kĺbu.

LIEČBA FUNKČNEJ ŽENSKEJ STERILITY METÓDOU ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ
(BOJNICE, PD)

Táto metóda je založená na princípe existujúcich reflexných vzťahov medzi pohybovým aparátom a vnútornými orgánmi. Pozostáva z 12cvikov, mäkkých a mobilizačných techník. Cieľom je optimalizácia napätia svalov a znovuobnovenie pohyblivosti v oblasti chrbtice a panvy. To vedie k zlepšeniu funkcie reprodukčných orgánov.

KINEZIO TAPING
(BOJNICE, TRNAVA, PD)

Tejping (kineziológia) – tejpovanie je terapeutická metóda, ktorá využíva účinky hypoalergénnej elastickej pásky. Pásku je možné nosiť po dobu 3-5 dní. Účinok závisí od spôsobu aplikácie. Používa sa k predĺženiu účinku terapie, k zlepšeniu krvného a lymfatického obehu a tým k podpore hojenia, k normalizácii svalového napätia, ako stabilizačná pomôcka, u tehotných žien – brušná diastáza, u detí – chybné držanie tela, ploché nohy a i.

McKENZIE METÓDA
(BOJNICE)

McKenzie diagnostická metóda je medzinárodne uznávaná metóda vyšetrenia a liečby bolesti chrbtice a periférnych kĺbov. Celosvetovo je výrazne používaná už viac ako 30 rokov. Kľúčovým momentom je vstupné vyšetrenie – bezpečná a spoľahlivá cesta k dosiahnutiu presnej diagnózy, na základe ktorej je stanovený presný liečebný plán. Terapia je založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti. 

Doporučuje sa pri bolestiach chrbtice, pri vystreľujúcich bolestiach do končatín, pri bolestiach kĺbov, pri vyskočenej platničke, na doliečenie po operácii chrbtice. Princíp McKenzie metódy je to, že bolesť chrbtice a kĺbov nie je diagnóza, je to symptóm, podobne ako bolesť na hrudi. Pokiaľ chceme liečiť, najskôr musíme rozpoznať s čím bolestivý príznak súvisí. K tomu slúži dôkladné mechanické vyšetrenie, mechanické vyšetrenie určí diagnózu, podľa ktorej sa volí cielená terapia. 

PANVOVÉ DNO A ŽENY PO PÔRODE
(BOJNICE, TRNAVA)

Panvové dno sa skladá z troch vrstiev svalov, ktoré ovládame vôľou a zabezpečujú nám podporu orgánov malej panvy (močový mechúr, maternica a hrubé črevo). Počas života ženy sa sila týchto svalov môže zmeniť. Ovplyvňuje to viacero faktorov (hormonálne zmeny, tehotenstvo,psychika..). Rozoznávame hypotonus svalov panvového dna, kde častým problémom môže byť inkontinencia, hemoroidy, neschopnosť otehotnieť, pokles orgánov malej panvy, bolesti chrbtice a iné. Opačným príkladom je hypertonus svalov panvového dna, ktorý tiež môže byť sprevádzaný  bolesťami chrbtice, bolestivou menštruáciou,pohlavným stykom a neschopnosťou otehotnieť.

Obe dysfunkcie vyšetrujeme najskôr komplexne posturálnym zhodnotením. Potom per vaginam lokálne zisťujeme pomocou PERFECT testu silu a výdrž panvového dna. K terapii patrí aj ošetrenie jaziev po epiziotómii a uvoľňovanie bolestivých bodov. Pri poruchách svalov panvového dna je častým pridruženým problémom aj diastáza - rozostup priamych brušných svalov, keďže obe skupiny sú súčasťou tzv.hlbokého stabilizačného systému. Na základe diagnostiky je následne pacientke zhotovený individuálny plán na zoptimálnenie  tonusu svalov panvového dna, zlepšenie posturálnej stability ale aj koordinácie zapájania svalov počas denných aktivít.

GRASTON TECHNIKA
(TRNAVA)

Technika Graston je modifikácia tradičnej a praktickej mobilizácie mäkkých tkanív, ktorá využíva špeciálne navrhnuté myofasciálne tupé nože, aby kineziológovi umožnilo zaviesť kontrolované množstvo mikrotraumy do oblasti nadmernej fibrózy jaziev(spazmy) a mäkkých tkanív. Táto technika je vysoko vyhľadávaná športovcami,ktorí potrebujú trénovať bez bolesti, ale aj bežnými ľuďmi, ktorí sa potrebujú zbaviť dlhotrvajúcich bolestí chrbta alebo iných častí tela. Pacient pocíti úľavu a zlepšenie hybnosti už po prvom sedení.

FYZIOTRÉNING PRE SKOLIÓZY
(BOJNICE)

Riešenie dôsledkov a príčin svalových a dysfunkčných dysbalancií. Zameranie sa na špeciálne svalové zreťazenia. Kombinácia metód s dôrazom na individuálny prístup a nastavenie terapie s vysokoefektívnym účinkom v bežnom živote a výkonnosti v športe.

SM SYSTEM SKOLIÓZY
(BOJNICE, PRIEVIDZA, TRNAVA)

Podľa názoru MUDr. Smíška je skolióza chrbtice sekundárny prejav, príčina nie je v chrbtici samotnej. Primárne ochorenie je v oblasti riadenia a stabilizácie pohybu- porucha mozočkovej funkcie, ktorú liečime aktiváciou svalových stabilizačných špirál. Kľúčové miesto pre aktiváciu je rameno a lopatka. Je narušená súhra ramena, lopatky, hrudníka a chrbtice. Chybný pohyb má na chrbticu a hrudník nesprávny formovaný vplyv, skolióza je porucha funkcie lopatky, ktorá vytvára hrudnú krivku a porucha trakčnej sily, ktorá vytvára bedrovú krivku.Stabilizačné špirály vyťahujú chrbát nahor a dochádza k jeho trakcii. Vďaka cvičeniu SM systém dochádza k centralizácii chrbitce a vyrovnávaniu skoliózového držania tela. Viditeľné výsledky, pri pravidelnom cvičení sa dostavia po pár mesiacoch. 

REBOZO technika

V dnešnej spoločnosti koluje mýtus, že bolesť k k tehotenstvu tak nejak patrí. Nie je tovšak pravda. Bolesť nám vždy signalizuje nerovnováhu v tele, preto je potrebné nájsť cestu späť k harmónií a pohode. Jemná masáž šatkou REBOZO je pôvodná technika používajúca tradičnú mexickú šatku väčšinou z ľanu,pomocou ktorej uvoľňujeme zvýšené napätie v tele ženy, prinášame úľavu unaveným a preťaženým väzom, dávame oporu rastúcemu brušku. Zvýšené napätie v tele ženy častokrát spôsobuje nevýhodné postavenie bábätka, ktoré nemá dosť priestoru a tak po ošetrení pomocou Reboza má možnosť dostať sa do správnej polohy. Pohyby bruška, ktoré vytvárame Rebozom,veľmi priaznivo vplývajú aj na samotné bábätko. Dokáže uľaviť aj od pocitu ťažkých, opuchnutých nôh.Nielen v Mexiku, ale po celom svete sa stále viac REBOZO používa v tehotenstve, počas pôrodu ako i na popôrodnú starostlivosť.

MEDICAL PILATES
(BOJNICE, PRIEVIDZA, TRNAVA)

Je medzinárodne rešpektovaný terapeutický systém špeciálnych rehabilitačných cvičení zameraných na prevenciu a liečbu porúch pohybového aparátu v každom veku. Je to kombinácia Pilatesovej techniky s modernou rehabilitačnou medicínou, kde sa kombinuje vzťah medzi dýchaním, držaním tela, stavom mysle s analýzou pohybových vzorcov. 

Medical Pilates pomáha riešiť problémy s chrbticou a pohybovým aparátom. Tieto ochorenia patria k civilizačným fenoménom. Zafixujú sa chybné pohybové stereotypy a svalové dysbalancie. Chrbtica sa stane dlhodobo nestabilná. Nesprávne držanie tela detí a mládeže je známym štatisticky významným fenoménom. Medical Pilates využíva aktívne rehabilitačné cvičenie s využitím Pilatesových princípov, odstraňovanie svalovej nerovnováhy, posilňovanie oslabených svalov, uvoľnenie skrátených svalov. Pilatesova metóda je mimoriadne efektívna, ale zároveň náročná na detaily a precítenie pohybu. Telo postupne spevnie a získa novú stabilitu, chrbtica sa napriami a nový typ dýchania zabezpečí viacej kyslíka v pľúcach. Aktivujú sa hlboké brušné svaly, ktoré sa nedajú cvičiť bežnými technikami. Svaly končatín získajú štíhly profil. Zmení sa rozloženie podkožného tuku, klesá nadváha. Zmení sa držanie tela, chôdza a estetika pohybov.