Fyzioterapia a kineziológia

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, 
v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí
a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.

Mäkké mobilizačné techniky a individuálne rehabilitačné cvičenia (vrátane SM systém, Posturomed, Zdravý chrbát, Pilates), vrátane fyzioterapeutického vyšetrenia a diagnostiky, tejpingu, myofasciálnych techník.

Tejping (kineziológia) 

tejpovanie je terapeutická metóda, ktorá využíva účinky hypoalergénnej elastickej pásky. Pásku je možné nosiť po dobu 3-5 dní. Účinok závisí od spôsobu aplikácie. Používa sa k predĺženiu účinku terapie, k zlepšeniu krvného a lymfatického obehu a tým k podpore hojenia, k normalizácii svalového napätia, ako stabilizačná pomôcka, u tehotných žien – brušná diastáza, u detí – chybné držanie tela, ploché nohy a i.

Individuálna terapia

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.

REDCORD ACTIVE THERAPY - NEURAC 1,2
(BOJNICE)

Neurac - aktívna terapia, zacielená na nájdení a natrénovaní najslabšieho článku v tele. Využitie v oblasti medicíny, športu, wellness a fitness. Špecializujeme sa na liečebnú a tréningovú metódu NEURAC. Odstránenie bolesti a ďalších porúch pohybového aparátu pomocou cvičenia v lanách v váhou vlastného telaVhodné pre všetky vekové kategórie Terapia vhodná pri problémoch a bolestiach chrbtice, skoliózy, pri chybnom držaní tela, chronických bolestiach, pre spevnenie panvového dna, diastáze brušnej steny. 3D cvičenie v labilnom prevádzaní cvičenia. 

MEDICAL PILATES
(BOJNICE, PRIEVIDZA, TRNAVA)

Je medzinárodne rešpektovaný terapeutický systém špeciálnych rehabilitačných cvičení zameraných na prevenciu a liečbu porúch pohybového aparátu v každom veku. Je to kombinácia Pilatesovej techniky s modernou rehabilitačnou medicínou, kde sa kombinuje vzťah medzi dýchaním, držaním tela, stavom mysle s analýzou pohybových vzorcov. 

Medical Pilates pomáha riešiť problémy s chrbticou a pohybovým aparátom. Tieto ochorenia patria k civilizačným fenoménom. Zafixujú sa chybné pohybové stereotypy a svalové dysbalancie. Chrbtica sa stane dlhodobo nestabilná. Nesprávne držanie tela detí a mládeže je známym štatisticky významným fenoménom. Medical Pilates využíva aktívne rehabilitačné cvičenie s využitím Pilatesových princípov, odstraňovanie svalovej nerovnováhy, posilňovanie oslabených svalov, uvoľnenie skrátených svalov. Pilatesova metóda je mimoriadne efektívna, ale zároveň náročná na detaily a precítenie pohybu. Telo postupne spevnie a získa novú stabilitu, chrbtica sa napriami a nový typ dýchania zabezpečí viacej kyslíka v pľúcach. Aktivujú sa hlboké brušné svaly, ktoré sa nedajú cvičiť bežnými technikami. Svaly končatín získajú štíhly profil. Zmení sa rozloženie podkožného tuku, klesá nadváha. Zmení sa držanie tela, chôdza a estetika pohybov.

SM SYSTEM SKOLIÓZY
(BOJNICE, PRIEVIDZA, TRNAVA)

Podľa názoru MUDr. Smíška je skolióza chrbtice sekundárny prejav, príčina nie je v chrbtici samotnej. Primárne ochorenie je v oblasti riadenia a stabilizácie pohybu- porucha mozočkovej funkcie, ktorú liečime aktiváciou svalových stabilizačných špirál. Kľúčové miesto pre aktiváciu je rameno a lopatka. Je narušená súhra ramena, lopatky, hrudníka a chrbtice. Chybný pohyb má na chrbticu a hrudník nesprávny formovaný vplyv, skolióza je porucha funkcie lopatky, ktorá vytvára hrudnú krivku a porucha trakčnej sily, ktorá vytvára bedrovú krivku.Stabilizačné špirály vyťahujú chrbát nahor a dochádza k jeho trakcii. Vďaka cvičeniu SM systém dochádza k centralizácii chrbitce a vyrovnávaniu skoliózového držania tela. Viditeľné výsledky, pri pravidelnom cvičení sa dostavia po pár mesiacoch. 

PANVOVÉ DNO A ŽENY PO PÔRODE
(BOJNICE, TRNAVA)

Panvové dno sa skladá z troch vrstiev svalov, ktoré ovládame vôľou a zabezpečujú nám podporu orgánov malej panvy (močový mechúr, maternica a hrubé črevo). Počas života ženy sa sila týchto svalov môže zmeniť. Ovplyvňuje to viacero faktorov (hormonálne zmeny, tehotenstvo,psychika..). Rozoznávame hypotonus svalov panvového dna, kde častým problémom môže byť inkontinencia, hemoroidy, neschopnosť otehotnieť, pokles orgánov malej panvy, bolesti chrbtice a iné. Opačným príkladom je hypertonus svalov panvového dna, ktorý tiež môže byť sprevádzaný  bolesťami chrbtice, bolestivou menštruáciou,pohlavným stykom a neschopnosťou otehotnieť. Obe dysfunkcie vyšetrujeme najskôr komplexne posturálnym zhodnotením. Potom per vaginam lokálne zisťujeme pomocou PERFECT testu silu a výdrž panvového dna. K terapii patrí aj ošetrenie jaziev po epiziotómii a uvoľňovanie bolestivých bodov. Pri poruchách svalov panvového dna je častým pridruženým problémom aj diastáza - rozostup priamych brušných svalov, keďže obe skupiny sú súčasťou tzv.hlbokého stabilizačného systému. Na základe diagnostiky je následne pacientke zhotovený individuálny plán na zoptimálnenie  tonusu svalov panvového dna, zlepšenie posturálnej stability ale aj koordinácie zapájania svalov počas denných aktivít.

McKENZIE METÓDA
(BOJNICE)

McKenzie diagnostická metóda je medzinárodne uznávaná metóda vyšetrenia a liečby bolesti chrbtice a periférnych kĺbov. Celosvetovo je výrazne používaná už viac ako 30 rokov. Kľúčovým momentom je vstupné vyšetrenie – bezpečná a spoľahlivá cesta k dosiahnutiu presnej diagnózy, na základe ktorej je stanovený presný liečebný plán. Terapia je založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti. 

Doporučuje sa pri bolestiach chrbtice, pri vystreľujúcich bolestiach do končatín, pri bolestiach kĺbov, pri vyskočenej platničke, na doliečenie po operácii chrbtice. Princíp McKenzie metódy je to, že bolesť chrbtice a kĺbov nie je diagnóza, je to symptóm, podobne ako bolesť na hrudi. Pokiaľ chceme liečiť, najskôr musíme rozpoznať s čím bolestivý príznak súvisí. K tomu slúži dôkladné mechanické vyšetrenie, mechanické vyšetrenie určí diagnózu, podľa ktorej sa volí cielená terapia. 

DIAGNOSTIKA A TERAPIA CHODILA
(BOJNICE, TRNAVA)

Diagnostika sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja Podoskopu a zaznamenáva sa do počítača pre účely následnej kontroly. Pri potrebnej korekcii chodidla je pacientovi zostavený program pozostávajúci z cvičenia a z výroby ortopedickej vložky na mieru. Tieto vložky sú tepelne upravené a individuálne zhotovené. Zabezpečujú správne postavenie chodidla, podstatne znižujú riziko úrazu v oblasti chodidla, členku a kolena, pôsobia preventívne pred poškodením chrbtice nesprávnou chôdzou, slúžia preto nielen terapeuticky ale aj preventívne. Typ vložky sa vyberá podľa potrieb a nárokov na chodidlo a pohybový aparát

LIEČBA FUNKČNEJ ŽENSKEJ STERILITY METÓDOU ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ
(BOJNICE, PD)

Táto metóda je založená na princípe existujúcich reflexných vzťahov medzi pohybovým aparátom a vnútornými orgánmi. Pozostáva z 12cvikov, mäkkých a mobilizačných techník. Cieľom je optimalizácia napätia svalov a znovuobnovenie pohyblivosti v oblasti chrbtice a panvy. To vedie k zlepšeniu funkcie reprodukčných orgánov.

KINEZIO TAPING
(BOJNICE, TRNAVA, PD)

Tejping (kineziológia) – tejpovanie je terapeutická metóda, ktorá využíva účinky hypoalergénnej elastickej pásky. Pásku je možné nosiť po dobu 3-5 dní. Účinok závisí od spôsobu aplikácie. Používa sa k predĺženiu účinku terapie, k zlepšeniu krvného a lymfatického obehu a tým k podpore hojenia, k normalizácii svalového napätia, ako stabilizačná pomôcka, u tehotných žien – brušná diastáza, u detí – chybné držanie tela, ploché nohy a i.

FYZIOTRÉNING PRE SKOLIÓZY
(BOJNICE)

Riešenie dôsledkov a príčin svalových a dysfunkčných dysbalancií. Zameranie sa na špeciálne svalové zreťazenia. Kombinácia metód s dôrazom na individuálny prístup a nastavenie terapie s vysokoefektívnym účinkom v bežnom živote a výkonnosti v športe.

GRASTON TECHNIKA
(TRNAVA)

Technika Graston je modifikácia tradičnej a praktickej mobilizácie mäkkých tkanív, ktorá využíva špeciálne navrhnuté myofasciálne tupé nože, aby kineziológovi umožnilo zaviesť kontrolované množstvo mikrotraumy do oblasti nadmernej fibrózy jaziev(spazmy) a mäkkých tkanív. Táto technika je vysoko vyhľadávaná športovcami,ktorí potrebujú trénovať bez bolesti, ale aj bežnými ľuďmi, ktorí sa potrebujú zbaviť dlhotrvajúcich bolestí chrbta alebo iných častí tela. Pacient pocíti úľavu a zlepšenie hybnosti už po prvom sedení.