FYZIOTERAPIA

Individuálna fyzioterapia

POSTUROMED

 • Posturomed je neuro-ortopedický prístrojs dávkovaným tlmeným a nestabilným povrchom
 • Pomáha účinne aktivovať hlboký stabilizačný systém
 • Určený pre pooperačné stavy skrížených väzov kolena
 • Určený pre všetky funkčné podmienené poruchy zakrivenia chrbtice a odstávajúce lopatky
 • Určený pre hypermobilitu chrbtice a kĺbov

Individuálna fyzioterapia

MANUÁLNA TERAPIA

 • Liečba blokád kĺbov a mäkkých tkanív
 • Uvoľnením funkčných blokád či už chrbtice alebo periférnych kĺbov, dochádza k zredukovaniu až úplnému odstráneniu bolesti
 • Mobilizácia kĺbov od hlavy po päty
 • Po uvoľnení blokád musí nasledovať posilnenie oslabených svalov
 • Nato naväzuje úprava pohybových stereotypov a ich aplikácia do bežného života

Individuálna fyzioterapia

REDCORD ACTIVE THERAPY NEURAC 1, 2

 • Aktívna terapia, zacielená na nájdení a natrénovaní najslabšieho článku v tele
 • Špecializujeme sa na liečebnú a tréningovú metódu NEURAC
 • Odstránenie bolesti a ďalších porúch pohybového aparátu pomocou cvičenia v lanách v váhou vlastného tela
 • Terapia vhodná pri problémoch a bolestiach chrbtice a skoliózy
 • Terapia pre spevnenie panvového dna a rehabilitácie diastázy brušnej steny
 • Určené pre všetky vekové kategórie

Individuálna fyzioterapia

POSTCOVID REHABILITÁCIA

 • Program je určený pre ľudí, ktorý majú príznaky dysfunkčného dýchania
 • Začíname diagnostikou pacienta ( test fyzickej kondície, meranie saturácie krvi kyslíkom a bolt test)
 • Dýchacie cvičenia a mobilizácia hrudníka
 • Pri terapii využívame BTL Super Inductive System– špičková technológia založená na elektromagnetickom poli

Individuálna fyzioterapia

McKENZIE METODA

 • Táto diagnostická metóda je medzinárodne uznávaná metóda vyšetrenia a liečby bolesti chrbtice a periférnych kĺbov
 • Kľúčovým momentom je vstupné vyšetrenie – bezpečná a spoľahlivá cesta k dosiahnutiu presnej diagnózy
 • Terapia je založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti
 • Súbor cvikov, ktoré podporujú zotavenie a regeneráciu chrbtice

Individuálna fyzioterapia

DIAGNOSTIKA CHODIDLA

 • Diagnostika sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja Podoskopu a zaznamenáva sa do počítača pre účely následnej kontroly
 • Pri potrebnej korekcii chodidla je pacientovi zostavený program pozostávajúci z cvičenia a z výroby ortopedickej vložky na mieru.
 • Tieto vložky sú tepelne upravené a individuálne zhotovené
 • Zabezpečujú správne postavenie chodidla, podstatne znižujú riziko úrazu v oblasti chodidla, členku a kolena, pôsobia preventívne pred poškodením chrbtice nesprávnou chôdzou, slúžia preto nielen terapeuticky ale aj preventívne

Individuálna fyzioterapia

FYZIOTERAPIA ČEĽUSTNÉHO KĹBU

 • Čeľustný kĺb patrí medzi najzložitejšie a najviac vyťažené kĺby ľudského tela. Jedná sa o párový kĺb, čiže porucha na strane jednej, ovplyvňuje funkciu na strane druhej.
 • Ochorenie čeľustného kĺbu patrí k častým problémom, udáva sa, že až 50% populácie sa počas života stretlo s nejakým druhom jeho poruchy.
 • Veľké množstvo ľudí pociťuje pri pohybe čeľusťou bolesť, lúpanie, stranové deviácie, preskakovanie či vŕzganie.
 • Častým problémom sú svalové spazmy žuvacích svalov pri dlhodobom psychickom vypätí.

Individuálna fyzioterapia

FAZER terapia a IASTM terapia

 • Technika Fazer, podobne aj IASTM terapia,  je modifikácia tradičnej a praktickej mobilizácie mäkkých tkanív, ktorá využíva špeciálne navrhnuté myofasciálne tupé nože
 • Kineziológovi umožní takýto nôž zaviesť kontrolované množstvo mikrotraumy do oblasti nadmernej fibrózy jaziev(spazmy) a mäkkých tkanív.
 • Táto technika je vysoko vyhľadávaná športovcami, ktorí potrebujú trénovať bez bolesti, ale aj bežnými ľuďmi, ktorí sa potrebujú zbaviť dlhotrvajúcich bolestí chrbta alebo iných častí tela.
 • Pacient pocíti úľavu a zlepšenie hybnosti už po prvom sedení.

Individuálna fyzioterapia

LIEČBA FUNKČNEJ ŽENSKEJ STERILITY METÓDOU ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ, PANVOVÉ DNO A ŽENY PO PORODE

 • Táto metóda je založená na princípe existujúcich reflexných vzťahov medzi pohybovým aparátom a vnútornými orgánmi.
 • Pozostáva z 12cvikov, mäkkých a mobilizačných techník. Cieľom je optimalizácia napätia svalov a znovuobnovenie pohyblivosti v oblasti chrbtice a panvy. To vedie k zlepšeniu funkcie reprodukčných orgánov.
 • Rozoznávame hypotonus svalov panvového dna, kde častým problémom môže byť inkontinencia, hemoroidy, neschopnosť otehotnieť, pokles orgánov malej panvy, bolesti chrbtice a iné.

Individuálna fyzioterapia

SM SYSTEM SKOLIÓZY

 • Podľa názoru MUDr. Smíška je skolióza chrbtice sekundárny prejav, príčina nie je v chrbtici samotnej.
 • Primárne ochorenie je v oblasti riadenia a stabilizácie pohybu- porucha mozočkovej funkcie, ktorú liečime aktiváciou svalových stabilizačných špirál.
 • Kľúčové miesto pre aktiváciu je rameno a lopatka. Je narušená súhra ramena, lopatky, hrudníka a chrbtice. Chybný pohyb má na chrbticu a hrudník nesprávny formovaný vplyv, skolióza je porucha funkcie lopatky, ktorá vytvára hrudnú krivku a porucha trakčnej sily, ktorá vytvára bedrovú krivku.
 • Vďaka cvičeniu SM systém dochádza k centralizácii chrbitce a vyrovnávaniu skoliózového držania tela. Viditeľné výsledky, pri pravidelnom cvičení sa dostavia po pár mesiacoch. 

Individuálna fyzioterapia

LIEČBA FUNKČNEJ ŽENSKEJ STERILITY METÓDOU ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ, PANVOVÉ DNO A ŽENY PO PORODE

 • Táto metóda je založená na princípe existujúcich reflexných vzťahov medzi pohybovým aparátom a vnútornými orgánmi.
 • Pozostáva z 12cvikov, mäkkých a mobilizačných techník. Cieľom je optimalizácia napätia svalov a znovuobnovenie pohyblivosti v oblasti chrbtice a panvy. To vedie k zlepšeniu funkcie reprodukčných orgánov.
 • Rozoznávame hypotonus svalov panvového dna, kde častým problémom môže byť inkontinencia, hemoroidy, neschopnosť otehotnieť, pokles orgánov malej panvy, bolesti chrbtice a iné.

Individuálna fyzioterapia

REBOZO TECHNIKA

 • V dnešnej spoločnosti koluje mýtus, že bolesť k k tehotenstvu tak nejak patrí. Nie je to však pravda. Bolesť nám vždy signalizuje nerovnováhu v tele, preto je potrebné nájsť cestu späť k harmónií a pohode.
 • Jemná masáž šatkou REBOZO je pôvodná technika používajúca tradičnú mexickú šatku väčšinou z ľanu,pomocou ktorej uvoľňujeme zvýšené napätie v tele ženy, prinášame úľavu unaveným a preťaženým väzom, dávame oporu rastúcemu brušku.
 • Zvýšené napätie v tele ženy častokrát spôsobuje nevýhodné postavenie bábätka, ktoré nemá dosť priestoru a tak po ošetrení pomocou Reboza má možnosť dostať sa do správnej polohy.