Individuálne programy

PREDPÔRODNA PRÍPRAVA NA DOJČENIE

Pilates je jeden z najúčinejších cvičebných programov zameraných na správne dýchanie, držanie tela , celkové zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybov.

MASÁŽE DOJČIAT A BATOLIAT

Port De Bras® je koncept založený na tanci pre všetkých. Je to nový spôsob fyzického vyjadrenia svojej vnútornej kreativity.

ZDRAVÉ NOSENIE DETÍ

Pilates je jeden z najúčinejších cvičebných programov zameraných na správne dýchanie, držanie tela , celkové zlepšenie pohybového systému ako aj zdokonalenie koordinácie pohybov.

LÁTKOVÉ PLIENKY

Port De Bras® je koncept založený na tanci pre všetkých. Je to nový spôsob fyzického vyjadrenia svojej vnútornej kreativity.