Diagnostika

Diagnostika svalovej sily a dysbalancie pomocou IPN Back Check

IPN Back Check je diagnosticko-screeningový prístroj vytvorený pre rehabilitáciu a preventívne vyšetrenie funkčného stavu svalstva. Vďaka použitým metódam merania se dajú odhaliť svalové dysbalancie napr. u jednostranne zameraných športovcoov alebo degeneratívne ochabnutia svalstva u bežnej populácie. 

Okamžitá sila ťahu je zobrazená meracím senzorom v jednotkách newton a vyhodnotena diagnostickým softwarom, který je špeciálne vyvinutý pre oblasť screeningu svalovej hmoty.

Analýza chodidla

PRESS-CAM V5.0

Press-cam V5 je tlakové zariadenie, pomocou ktorého možno prevádzať statickú, dynamickú a posturologickú analýzu chodidla. Všetky dáta o analýze aj zákazníkoch je možno uložiť a opetovne s nimi pracovať. Zariadenie je v súlade s právnym predpisom EU a je certifikované společnosťou DEKRA. Je vybavené novou generáciou softwaru s novými funkciami prezentačných režimov.

FEET REVELATOR™

Revolučný merač chodidiel. S Feet Revelator môžeme zistiť typ klenby chodidla zákazníka v jednom okamžiku. Okrem zistenia veľkosti chodidla zistíme aj jeho šírku. Nová Memory Sidas technologia nám umožní vizualizovať typ klenby chodidla. Jednoduché a rychlé použitie vhodné najmä pre deťi.

Analýza chodidla

Diagnostika chrbtice a chybného držania tela (posturálna analýza)

DIAGNOSTIKA CHRBTICE DETEKTOROM MEDIMOUSE

Až donedávna chýbala lekárovi aktuálna a rýchla neinvazívna objektivizácia klinického vyšetrenia držania tela a chrbtice. V súvislosti s prípustnými dávkami ožiarenia sa totiž RTG vyšetrenie nemôže paušálne použiť vo všetkých prípadoch.

V tomto kontexte je absolútnou novinkou detektor chrbtice. Týmto prenosným zariadením lekár dokáže behom krátkej doby zosnímať reliéf detskej i dospelej chrbtice a získať dôležité údaje pre diagnostiku a liečbu.

Detektor chrbtice disponuje aj možnosťou znázorniť výsledky vyšetrenia v trojrozmernej grafike a pacient veľmi rýchlo pochopí všetky súvislosti týkajúcie sa zdravotného stavu a terapeutického plánu.

Detektor chrbtice znamená rýchlu a aktuálnu objektivizáciu klinického vyšetrenia, názornú vizualizáciu a konkrétnu možnosť vyhodnotenia efektu rehabilitačných programov.

POSTUROSCOPE

Je diagnostické zariadenie na analýzu a objektivizáciu chybného držania tela v troch rôznych rovinách.