Človeka vnímame individuálne a komplexne. Každý je jedinečný a taký prístup aj vyžaduje. Našim cieľom je dosiahnúť optimálnu a ucelenú starostlivosť o pohybový systém.

DIAGNOSTIKA  

Človeka vnímame individuálne a komplexne. Každý je jedinečný a taký prístup aj vyžaduje. Našim cieľom je dosiahnúť optimálnu a ucelenú starostlivosť o pohybový systém.

LIEČBA

Vo Vigeu je liečba zameraná na čo najúčinnejšiu kombináciu moderných liečebných metód či konzervatívnych alebo artroskopických  riešiacich samotnú príčinu porúch pohybového systému s obmedzením liekov.

REHABILITÁCIA

Cielená a správne naplánovaná rehabilitácia je neodmysliteľnou súčasťou liečby ale aj prevencie pohybového systému. Nájsť optimálny individuálny prístup rehabilitačného programu v spolupráci ortopéda a fyzioterapeuta je našou prioritou.