FYZIO

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.
Podmienkou návštevy fyzioterapie nie je vždy len bolesť a problémy s pohybovým aparátom. Sme zameraní na prevenciu zranení, vytváranie správnych pohybových návykov, držanie tela, budovanie kondície a svalovej rovnováhy.

V rámci fyzioterapeutických služieb ponúkame:

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.