ORTOPEDICKÉ VYŠETRENIE inak

spinálna myš vyšetrenie chrbtice

Moderná ortopédia

Moderná ortopédia je široký odbor s množstvom rozmanitých špecializácií. Našou prioritou je spojenie dôkladnej diagnostiky, liečby a rehabilitácie v jeden celok s dôrazom na prevenciu. 

Aké úrazy a ochorenia riešime?

bolesti krížov, krku a chrbta

degeneratívne ochorenia kĺbov (artróza kolien, bedrových kĺbov, členkov)

bolesti ramien (impingment), lakťov (tenisový lakeť) a zápästí (karpálny tunel)

poranenia kĺbov, svalov a väzov

vyskočené, posunuté a prasknuté platničky

ischias

skoliózu (chybné držanie tela) u dospelých aj u detí

artritídu a osteoporózu

nerovnomernú dĺžku nôh

Ako prebieha vyšetrenie?

Základné vyšetrenie u nás trvá 30 minút. Začína sa vstupným rozhovorom, preskúmaním problému. Lekár sa môže pýtať na zamestnanie a športovú aktivitu. Preveruje symptómy a predchádzajúce ťažkosti pacienta, aby získal čo najpresnejšie informácie o celkovom zdraví. 

Pri vyšetrení využívame moderné diagnostické prístroje. 

O tom, ktorú z diagnostickú metódu ortopéd zvolí, sa rozhodne na základe získanej anamnézy (pri vyšetrení nevyužívame všetky diagnostické metódy, je to na zvážení ortopéda). 

Fyzikálne vyšetrenie – v tejto časti sa analyzuje držanie tela, chodidlá pri stoji a chôdzi, určuje sa svalová nerovnováha a chrbticu si pozrie prostredníctvom špeciálneho zariadenia, ktoré zobrazí presné zakrivenie chrbtice. Všetko smeruje k jasnému cieľu – určeniu presnej diagnózy a stanovenie príčinu problému.

Kedy navštíviť ortopéda?

Zastrešujeme všeobecnú konzervatívnu ortopedickú starostlivosť pre deti aj dospelých: 

osobitne zamerané na poruchy držania tela detí aj dospelých, degeneratívne poškodenie chrbtice, deformity chrbtice, chybné držanie tela

skoliózy, kyfózy, chybné držanie tela

bolesti chrbta a kĺbov

bolesti nôh a chodidiel

bolesti na rôznych miestach končatín,

problémy s plochými nohami,

bolesti hlavy, ktoré súvisia s pohybom a pohybovou sústavou,

preventívne vyšetrenie pohybového systému pre deti, športovcov a dospelé osoby (cieľom je predchádzanie zraneniam a odbúranie zlých pohybových návykov)

Diagnostika chrbtice a chybného držania tela (posturálna analýza)

MEDIMOUSE

Až donedávna chýbala lekárovi aktuálna a rýchla neinvazívna objektivizácia klinického vyšetrenia držania tela a chrbtice. V súvislosti s prípustnými dávkami ožiarenia sa totiž RTG vyšetrenie nemôže paušálne použiť vo všetkých prípadoch.

V tomto kontexte je absolútnou novinkou detektor chrbtice. Týmto prenosným zariadením lekár dokáže behom krátkej doby zosnímať reliéf detskej i dospelej chrbtice a získať dôležité údaje pre diagnostiku a liečbu.

Detektor chrbtice disponuje aj možnosťou znázorniť výsledky vyšetrenia v trojrozmernej grafike a pacient veľmi rýchlo pochopí všetky súvislosti týkajúcie sa zdravotného stavu a terapeutického plánu.

Detektor chrbtice znamená rýchlu a aktuálnu objektivizáciu klinického vyšetrenia, názornú vizualizáciu a konkrétnu možnosť vyhodnotenia efektu rehabilitačných programov.

POSTUROSCOPE

Je diagnostické zariadenie na analýzu a objektivizáciu chybného držania tela v troch rôznych rovinách.

vyšetrenie chrbtice spinálnou myšou

Analýza chodidla

PRESS-CAM V5.0

Press-cam V5 je tlakové zariadenie, pomocou ktorého možno prevádzať statickú, dynamickú a posturologickú analýzu chodidla. Všetky dáta o analýze aj zákazníkoch je možno uložiť a opetovne s nimi pracovať. Zariadenie je v súlade s právnym predpisom EU a je certifikované spoločnosťou DEKRA. Je vybavené novou generáciou softwaru s novými funkciami prezentačných režimov.

FEET REVELATOR™

Revolučný merač chodidiel. S Feet Revelator môžeme zistiť typ klenby chodidla zákazníka v jednom okamžiku. Okrem zistenia veľkosti chodidla zistíme aj jeho šírku. Nová Memory Sidas technologia nám umožní vizualizovať typ klenby chodidla. Jednoduché a rychlé použitie vhodné najmä pre deťi.

Diagnostika svalovej sily a dysbalancie pomocou IPN Back Check

IPN Back Check je diagnosticko-screeningový prístroj vytvorený pre rehabilitáciu a preventívne vyšetrenie funkčného stavu svalstva. Vďaka použitým metódam merania se dajú odhaliť svalové dysbalancie napr. u jednostranne zameraných športovcoov alebo degeneratívne ochabnutia svalstva u bežnej populácie. 

Okamžitá sila ťahu je zobrazená meracím senzorom v jednotkách newton a vyhodnotena diagnostickým softwarom, který je špeciálne vyvinutý pre oblasť screeningu svalovej hmoty.

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.