Terapie

MANUÁLNA TERAPIA

Liečba blokád kĺbov a mäkkých tkanív

Uvoľnením funkčných blokád či už chrbtice alebo periférnych kĺbov, dochádza k zredukovaniu až úplnému odstráneniu bolesti

Mobilizácia kĺbov od hlavy po päty

Po uvoľnení blokád musí nasledovať posilnenie oslabených svalov

Na to naväzuje úprava pohybových stereotypov a ich aplikácia do bežného života

 

Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava, Prievidza

FAZER terapia a IASTM terapia

Technika Fazer, podobne aj IASTM terapia, je modifikácia tradičnej a praktickej mobilizácie mäkkých tkanív, ktorá využíva špeciálne navrhnuté myofasciálne tupé nože.

Kineziológovi umožní takýto nôž zaviesť kontrolované množstvo mikrotraumy do oblasti nadmernej fibrózy jaziev(spazmy) a mäkkých tkanív.

Táto technika je vysoko vyhľadávaná športovcami, ktorí potrebujú trénovať bez bolesti, ale aj bežnými ľuďmi, ktorí sa potrebujú zbaviť dlhotrvajúcich bolestí chrbta alebo iných častí tela.

Pacient pocíti úľavu a zlepšenie hybnosti už po prvom sedení.

 

Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava, Prievidza

POSTUROMED

Posturomed je neuro-ortopedický prístrojs dávkovaným tlmeným a nestabilným povrchom

Pomáha účinne aktivovať hlboký stabilizačný systém

Určený pre pooperačné stavy skrížených väzov kolena

Určený pre všetky funkčné podmienené poruchy zakrivenia chrbtice a odstávajúce lopatky

Určený pre hypermobilitu chrbtice a kĺbov


Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava, Prievidza

ZDRAVÝ CHRBÁT DETI

Program je určený pre deti vo veku 8 - 13 rokov, ktoré majú diagnostikovanú skoliózu, nesprávne držanie tela, vpadnuté členky, bolesti nôh, chodidiel.

Začíname diagnostikou pacienta

Skupina sa vedie hravou formou, v skupine je maximálne 5 detí, každé dieťa má svoju fyziokartičku, cieľom je naplniť všetky body v kartičke, za čo príde odmena.

Pri terapii využívame balančné podložky, gumy, laná, lopty, masážne pomôcky

PROPRIOMED

Táto cvičebná pomôcka sa používa k optimalizácii posturálnych reakcií. Veľkou prednosťou tohto výrobku je voľba dĺžky, individuálne nastavenie a jednoduchá manipulácia. Počas cvičenia dochádza k minimálnemu zaťaženiu kĺbov. Bioswing Improve je využívaný v zdravotníctve a fitness. 

Cvičenie s Bioswing Improve vyvoláva mimoriadnu hĺbkovú reakciu tela, ktoré nemožno vedome dosiahnuť. Pri tréningu pracujú chrbtové svaly (vzpriamovače), brušné svalstvo, panvové dno, svalstvo ramien a paží a ďalšie svaly hornej časti tela. Určitý počet kmitov má za následok nielen silový vytrvalostný tréning, ale zintenzívňuje tiež látkovú výmenu a zvyšuje srdcový tep. Usporiadanie hĺbkového svalstva je často riešením mnohých chrbtových problémov.

Tréning s Bioswing Improve:

efektívne pôsobí proti bolestiam chrbta

zlepšuje držanie tela

spevňuje väzivové tkanivá

posilňuje svaly panvového dna

zvyšuje schopnosť koncentrácie

vyrovnáva svalovú disbalanciu

zlepšuje rovnováhu, koordináciu, koncentráciu a stabilitu.

 

Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava

PROPRIOFOOT

K Propriofoot Concept sa využívajú 4 malé plastové doštičky. Cvičenie umožňuje predovšetkým segmentálnu prácu s chodidlom a to zvlášť s prednožím a zvlášť so zánožím. Tým je aktivované svalstvo dolnej končatiny a zároveň stabilizačný systém tela ako celku.

Cvičením dochádza k posilneniu a aktivácii svalov dolnej končatiny, stabilizácii klenby nohy, ale i vyšších kĺbov ako je koleno, bedrové kĺby. Cvičenie ovplyvňuje držanie tela trupu a pomáha aktivovať stabilizačnú funkciu trupu. Vplýva na prevenciu instability kĺbov, ako aj zranení väzov a kolenného kĺbu.

Terapia vhodná pri:

prevencii a terapii plochých nôh

mobilizácii nôh, hallux valgus (vbočený palec)

stabilizácii celého tela a na zlepšenie motoriky

spevnení nestabilných členkov a kolien

 

Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava, Prievidza

REDCORD ACTIVE THERAPY NEURAC 1, 2

Aktívna terapia, zacielená na nájdení a natrénovaní najslabšieho článku v tele

Špecializujeme sa na liečebnú a tréningovú metódu NEURAC

Odstránenie bolesti a ďalších porúch pohybového aparátu pomocou cvičenia v lanách v váhou vlastného tela

Terapia vhodná pri problémoch a bolestiach chrbtice a skoliózy

Terapia pre spevnenie panvového dna a rehabilitácie diastázy brušnej steny

Určené pre všetky vekové kategórie

McKENZIE METODA

Táto diagnostická metóda je medzinárodne uznávaná metóda vyšetrenia a liečby bolesti chrbtice a periférnych kĺbov

Kľúčovým momentom je vstupné vyšetrenie – bezpečná a spoľahlivá cesta k dosiahnutiu presnej diagnózy

Terapia je založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti

Súbor cvikov, ktoré podporujú zotavenie a regeneráciu chrbtice

REHABILITÁCIA SKOLIÓZ A CHYBNÉHO DRŽANIA TELA  

Podľa názoru MUDr. Smíška je skolióza chrbtice sekundárny prejav, príčina nie je v chrbtici samotnej.

Primárne ochorenie je v oblasti riadenia a stabilizácie pohybu- porucha mozočkovej funkcie, ktorú liečime aktiváciou svalových stabilizačných špirál.

Kľúčové miesto pre aktiváciu je rameno a lopatka. Je narušená súhra ramena, lopatky, hrudníka a chrbtice. Chybný pohyb má na chrbticu a hrudník nesprávny formovaný vplyv, skolióza je porucha funkcie lopatky, ktorá vytvára hrudnú krivku a porucha trakčnej sily, ktorá vytvára bedrovú krivku.

Vďaka cvičeniu SM systém dochádza k centralizácii chrbitce a vyrovnávaniu skoliózového držania tela. Viditeľné výsledky, pri pravidelnom cvičení sa dostavia po pár mesiacoch.

 

Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava

LIEČBA FUNKČNEJ ŽENSKEJ STERILITY METÓDOU ĽUDMILY MOJŽIŠOVEJ, PANVOVÉ DNO A ŽENY PO PÔRODE

Táto metóda je založená na princípe existujúcich reflexných vzťahov medzi pohybovým aparátom a vnútornými orgánmi.

Pozostáva z 12cvikov, mäkkých a mobilizačných techník. Cieľom je optimalizácia napätia svalov a znovuobnovenie pohyblivosti v oblasti chrbtice a panvy. To vedie k zlepšeniu funkcie reprodukčných orgánov.

Rozoznávame hypotonus svalov panvového dna, kde častým problémom môže byť inkontinencia, hemoroidy, neschopnosť otehotnieť, pokles orgánov malej panvy, bolesti chrbtice a iné

REBOZO TECHNIKA

V dnešnej spoločnosti koluje mýtus, že bolesť k tehotenstvu tak nejak patrí. Nie je to však pravda. Bolesť nám vždy signalizuje nerovnováhu v tele, preto je potrebné nájsť cestu späť k harmónií a pohode.

Jemná masáž šatkou REBOZO je pôvodná technika používajúca tradičnú mexickú šatku väčšinou z ľanu,pomocou ktorej uvoľňujeme zvýšené napätie v tele ženy, prinášame úľavu unaveným a preťaženým väzom, dávame oporu rastúcemu brušku.

Zvýšené napätie v tele ženy častokrát spôsobuje nevýhodné postavenie bábätka, ktoré nemá dosť priestoru a tak po ošetrení pomocou Reboza má možnosť dostať sa do správnej polohy.

FYZIOTERAPIA ČEĽUSTNÉHO KĹBU

Čeľustný kĺb patrí medzi najzložitejšie a najviac vyťažené kĺby ľudského tela. Jedná sa o párový kĺb, čiže porucha na strane jednej, ovplyvňuje funkciu na strane druhej.

Ochorenie čeľustného kĺbu patrí k častým problémom, udáva sa, že až 50% populácie sa počas života stretlo s nejakým druhom jeho poruchy.

Veľké množstvo ľudí pociťuje pri pohybe čeľusťou bolesť, lúpanie, stranové deviácie, preskakovanie či vŕzganie.

Častým problémom sú svalové spazmy žuvacích svalov pri dlhodobom psychickom vypätí.

Kryogénne procedúry sú 100% bezpečné, nevyvolávajú žiadne vedľajšie účinky

SUCHÁ IHLA

Suchá ihla patrí nielen medzi terapeutickú, ale rovnako aj diagnostickú metódu. Dokážeme zistiť poruchu svalového reťazenia či prítomnosť blokád v jednotlivých segementoch. Metóda je založená na hľadaní spúšťových bodov tzv. trigger pointov, ktoré sú uložené hlbšie vo svaloch a utláčajú okolité štruktúry, čo vedie k poruchám prekrvenia svalu a vzniku bolesti. Po aplikácií ihly do spúštového bodu dôjde k jeho rozpusteniu ( deaktivácií), čím sa uvoľní napäté svalstvo v určitom segmente a následne sa obnoví správne svalové zreťazenie. Terapiu je vhodné kombinovať s mäkkými technikami, mobilizáciami a s cvičením.

Kontraindikácie: onkologické ochorenia v akútnom štádiu, tehotenstvo, kojenie, akútny zápal kĺbu, zlomeniny

 

Robíme na pobočkách VIGEO: Trnava

NEUROCENTRIC POHYBOVÝ COACHING

Neurocentrický pohybový coaching a pohybová rehabilitácia je efektívny prístup k zlepšeniu fyzického výkonu a pohodlia. Neurocentrizmus znie ako veľké a strašidelné slovo, ale v praxi je tento prístup celkom jednoduchý. Veľký dôraz kladieme na reguláciu centrálneho nervového systému, ktorého momentálny ale aj chronický stav zodpovedá stavu pohybového aparátu. Všetky podnety na pohyb prichádzajú z mozgu. Pohybové úkony, ktoré telo vykoná, môžu byť len natoľko presné, efektívne, pohodlné, či rýchle ako im umožní pokyn centrálneho nervového systému, teda mozgu. Práve preto má práca s mozgom obrovský potenciál v rehabilitácii a predrehabilitácii pohybovej funkcie. 

Spolu budeme pracovať kombináciou pohybových cvičení a rôznych neurodrilov, ktoré nám umožnia prekonať mnohé pohybové bariéry a dopracovať sa tak ku slobodnejšiemu pohybu rýchlejšie. Neurodrily sú cvičenia, ktoré priamo ovplyvňujú mozgové centrá kontroly pohybu alebo centrá, ktoré sa podieľajú na požadovanom prevedení pohybu.

Tri najefektívnejšie spôsoby akými môžeme rýchlo ovplyvniť mozog sú vizuálne (zrak), vestibulárne (rovnováha)a proprioceptívne (vnímanie polohy tela v čase a priestore) cvičenia.  Ako môžeme neurocentrický prístup k pohybu využiť v praxi? Zväčšenie rozsahu pohybu a zníženie bolesti. Moderná neuroveda poukazuje na to, že bolesť ako taká je produktom mozgu. Bolesť je jedným z najúčinnejších varovných signálov nebezpečenstva a často bráni pohybu alebo jeho plnému rozsahu. Mnoho stimulov z okolia môže byť považovaných za hrozbu a ich výsledkom bude redukcia kvality pohybu.Identifikáciou takýchto stimulov alebo zlepšením pocitu bezpečnosti mozgu vieme rýchlo znížiť bolesť a obnoviť schopnosť komfortného pohybu. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.