Zdravé chudnutie

Nutričná špecialistka na výživu a kondičný tréner/fyzioterapeut

Spojením dvoch odborníkov máme pre klientov pripravený program na redukciu hmotnosti pomocou nastavenia správnej plnohodnotnej výživy a zdravého pohybu.

3 mesačný program zdravého chudnutia s nastavením vyváženej plnohodnotnej stravy a vhodného cvičenia s fyzioterapeutom / trénerom

ZDRAVÉ CHUDNUTIE

 3 MESAČNÝ BALÍK s nutričnou poradkyňou a kondičným trénerom obsahuje:

Analýza zloženia tela InBody 120

 • "Váženie hmotnosti tela s inou výpovednou hodnotou"
 • 3 x analýza zloženia tela InBody 120 (vstupná a 2 x kontrolná)
 • Analýza zloženia tela BIA metódou (celková telesná voda, celkový telesný tuk, proteíny rozsah a minerálne látky v tele)
 • Viscelárny (vnútorný) tuk VFA
 • telesný typ (zdravý, silný, obézny, slabý)
 • online poradňa a konzultácie
Analýza zloženia tela InBody 120

Nutričné poradenstvo a výživa

 • osobná konzultácia životného štýlu s diplomovaným výživovým poradcom
 • vyhodnotenie stravovacích zvyklostí
 • energetické nastavenie na redukciu telesnej hmotnosti
 • výživové odporúčania a rady, založenie nutričnej karty
 • online poradňa a konzultácie
Nutričné poradenstvo a výživa

Vstupná diagnostika fyzioterapeutom / kondičným trénerom

 • Diagnostika pohybového aparátu s TE3 Mobility
 • Osobná konzultácia a vyhodnotenie pohybových návykov
 • Zistenie dysbalancií, flexibility, pohybových obmedzení
 • online poradňa a konzultácie
Vstupná diagnostika fyzioterapeutom / kondičným trénerom

Cvičenie s kondičným trénerom/fyzioterapeutom

 • vyhodnotenie pohybových návykov, nastavenie a výber vhodných cvičení
 • 2 x 45minút /týždeň cvičenie pod vedením trénera (24 hodín tréningu za 3 mesiace)
 • nastavenie tréningového plánu v rámci osobných tréningov, vlastných pohybových aktivít, edukácia klienta
 • zapojenie OXYGEN advantage dýchania, ktoré pomáha rýchlejšiemu chudnutiu a udržaniu optimálnej váhy
 • online poradňa a konzultácie
Cvičenie s kondičným trénerom/fyzioterapeutom

Nutričný špecialista / poradňa výživy a prevencie nadváhy

Ing. Pastrnáková Jana

Osobná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným výživovým poradcom s cieľom optimalizovať vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Kondičný tréner a fyzioterapeut


Bc. Martin Mrviš

Zameriava sa na redukciu hmotnosti,  funkčný tréning, rozvoj kondičných a silových schopností, bolesti chrbta, svalov a kĺbov, poúrazové a pooperačné stavy.
Cesta k dosiahnutiu zdravia a výkonu vedie cez 4  piliere:
DIAGNOSTIKA, CVIČENIE , FYZIO A REGENERÁCIA, STRAVA.

3 mesačný balík

ZDRAVÉ CHUDNUTIEcena na 3 mesiace pre jednotlivca 480€

zvýhodnená cena na 3 mesiace pre dvojicu 360€ / osoba