Blokáda medzistavcových kĺbov v oblasti driekovej chrbtice a bedrovokrížového kĺbu

Pri blokádach medzistavcových kĺbov driekovej chrbtice a bedrovokrížového kĺbu sa v minulosti, teraz už menej, využívala manipulačná liečba. Vcelku to vystihla jedna moja pacientka, ktorá bola u istého renomovaného lekára v Čechách a ten jej vraj povedal: "Když Vás bude někdo chtít manipulovat (v slovenčine rozumej naprávať), tak utíkejte". Už viac ako dvadsať rokov sa skôr preferuje mobilizačná liečba, pri ktorej tiež dochádza k odstráneniu blokády, ibaže postupným pomalým pružením v hraničnej polohe zablokovaného kĺbu, čo vedie k jeho postupnému uvoľneniu. Samozrejme, nemožno pri tom zabudnúť ani na mäkké tkanivá v okolí, ktoré tiež potrebujú uvoľniť. 

bolesť kĺbov driekovej chrbtice a bedrovokrížového kĺbu

Ako sa bolesť prejavuje?

V akútnom štádiu býva pohyb výrazne obmedzený a narovnanie býva horšie ako predklon. Ak sa bolesť zvýrazní pri kašľaní a kýchaní treba uvažovať o poškodenej medzistavcovej platničke. Pri menej závažných stavoch vzniká tuhosť pri dlhšom sedení alebo kľude na posteli (ráno po prebudení) a zlepší sa pohybom (človek sa akoby rozchodí). Môže byť bolestivý aj úklon na jednu stranu a prítomná býva aj chýbajúca rotačná synkinéza panvy. Je obmedzená kĺbna vôľa vo vyšetrovanom úseku chrbtice.

Možnosti liečby

V terapii sa využívajú techniky uvoľňujúce mäkké tkanivá (mäkké techniky a techniky fascií, masáž klasická alebo reflexná, bankovanie...). Potom nasleduje mobilizácia medzistavcových kĺbov. Využívajú sa na to technniky od rôznych autorov a škôl napr. Lewit koncept, Kaltenborn-Evjenth koncept, Maitland koncept, Muligan koncept, SM ... Ako autoterapiu pacient vykonáva automobilizačné cvičenia. Treba si ale tiež uvedomiť, že blokády nevznikli sami od seba a najčastejšou príčinou ich vzniku sú zlé pohybové návyky (motorické seterotypy). Preto je potrebné ich tiež odstrániť. V opačnom prípade sa budú problémy opakovať.

Autor: Juraj Chomík (Fyzioterapia, manuálna terapia, kineziotejping, segmentálna centrácia kĺbov, reflexná masáž chodidla, klasická a reflexná masáž, akupresúra, SM-system)

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.