Ruptúra rotátorovej manžety

Rotátorová manžeta je skupina štyroch svalov umiestnených okolo ramenného kĺbu, ktorá má kľúčový význam pri pohyboch a stability v tomto kĺbe. Tieto svaly umožňujú ramennému kĺbu otáčať sa a stabilizovať ho počas rôznych pohybov, ako sú zdvíhanie rúk nad hlavu alebo rotácia ramena.

Bolesti ramena patria v súčasnosti medzi často sa vyskytujúce ťažkosti, ktorých najčastejšou príčinou sú ochorenia rotátorovej manžety. Patológie v tejto oblasti môžu viesť k slabosti, nestabilite kĺbuobmedzeniu každodenných aktivít.

Príčina vzniku ruptúry (natrhnutie) je väčšinou spôsobená traumou na podklade chronických degeneratívnych zmien šľachy. Pri takto zmenenej šľache stačí na ruptúru malý banálny úraz.

Ruptúra rotátorovej manžety
raptúra rotátorovej manžety | bolesť ramena

Jej diagnostika je však náročnejšia z dôvodu veľkého množstva patológií vyskytujúcich sa v oblasti ramenného kĺbu. Vyšetrenie sa skladá z vyšetrenia rozsahu pohybu, špecifických klinických testov a v prípade potreby aj zobrazovacích metód akými sú magnetická rezonancia či ultrazvukové vyšetrenie.

Typickým príznakom sú dlhodobé, prevažne nočné bolesti kĺbu na dominantnej končatine a postupne nastáva aj funkčné obmedzenie. Bolesť sa však vyskytuje len u 1∕3 pacientov.

Konzervatívna liečba by mala byť metódou prvej voľby, pokiaľ sa jedná o čiastočné natrhnutie (parciálnu ruptúru). V rámci nej sa využívajú mäkké a mobilizačné techniky, hydrokinezioterapia, kyvadlové pohyby. Nesmieme však zabúdať ani na šetriaci režim končatiny a vynechanie aktivít provokujúcich bolesť.

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.