Filter

Fyzioterapia

Základom terapie je kompletná diagnostika, na ktorú následne nadväzujú konkrétne liečebné postupy, 
v závislosti od stavu klienta sa volia prvky. Hlavným cieľom individuálnej fyzioterapie je odstránenie akútnych ťažkostí a bolestí a edukácia klienta, vybudovanie aktívneho prístupu k vlastnému telu.