Impingement syndróm alebo zamrznuté rameno

Impingement syndróm alebo zamrznuté rameno definujeme ako bolestivý stavramenného kĺbu. Je spôsobený podráždením a zápalovou reakciou synoviálneho vačku(burza) pod výbežkom lopatky. 

Pri mechanickom kontakte ramenného kĺbu s lopatkovým výbežkom, môže dôjsť kpoškodeniu tzv. rotátorovej manžety - skupiny šliach a svalov, ktoré spájajú rameno slopatkou. Okolo šliach a ich úponov sa vytvárajú usadeniny vápnika alebo depozity a vznikne kalcifikácia alebo zvápenatenie, a práve tento proces šľachy postihuje.

To postupne vedie k zhrubnutiu ramenného kĺbu a k adhézii, čiže priľnutiu kĺbu. Pacient má značné obmedzenie rozsahu pohybu v ramene a intenzívnu bolesť, ktorá brán pacientovi nielen pri športe, ale aj pri bežných úkonoch počas dňa. 

Samozrejme, príčin bolesti ramena môže byť viac a odvíja sa od nej aj metóda liečby. U mladých ľudí sa bolesť ramena väčšinou spája s preťažením pri športe alebo úrazom, zatiaľ čo u starších ľudí môže byť bolesť spôsobená degeneratívnymi zmenami v kĺboch a vo svaloch. 

impingement syndróm alebo zamrznuté rameno | blog | vigeo.sk

Ako vzniká impingement syndróm?

Najčastejšiou príčinou vzniku zamrznutého ramena je dlhodobá nadmerná záťaž, kedy je rameno častokrát zdvíhané nad hlavu. Syndróm je typický najmä pri “nadhlavových¨ športoch, ako napríklad tenis, volejbal, plávanie alebo basketbal.

Hlava ramennej kosti je prirodzene neúmerne väčšia, ako jamka lopatky (glenohumerálny kĺb) a tvar a veľkosť sa u rôznych ľudí líši. Preto sú niektorí ľudia k tomuto syndrómu geneticky oveľa viac náchylnejší.

Impigment syndróm sa vyskytuje aj po zranení kĺbu - najčastejšie ide o pády na rameno, pri ktorých hlava ramena spôsobí tlak a poškodenie spomínanej rotátorovej manžety, čo môže mať za následok i úplné znehybnenie ramenného kĺbu.

Zaujímavé je, že týmto syndrómom trpia častejšie ženy ako muži. Pravdepodobne je tospôsobené tým, že ženy majú všeobecne hornú časť tela slabšiu. Takisto sa tentosyndróm častejšie vyskytuje u ľudí nad 40 rokov. 

Možnosti liečby zmrznutého ramena

Prvou liečebnou metódou je konzervatívna rehabilitácia zameraná na zmiernenie bolesti a obnovu hybnosti kĺbu (v akútnejších stavoch, kedy je hybnosť veľmi obmedzená). Využívajú sa strečingové cviky, ale takisto cviky na posilnenie stabilizátorov lopatiek a ramenného kĺbu. Pri rehabilitácii ramena vie byť vhodným pomocníkom aj elektroliečba, ako BTL laser, ktorý urýchľuje hojenie zápalu šliach, regeneruje tkanivá a znižuje tak bolesť v ramennom kĺbe.

Účinnou metódou, ktorú pri impingement syndróme využívajú fyzioterapeuti je kinesiotaping. Jej cieľom je nielen spevniť a uviesť kĺb do správnej polohy, ale izredukovať bolesť a urýchliť proces hojenia. Ovplyvňuje totiž nielen našu svalovú, ale ilymfatickú sústavu, navyše sa pod páskou vytvára myofasciálny ťah a takisto teplo, ktoré pôsobí liečivo.

Pacientom je indikovaná aj medikamentózna liečba na zmiernenie zápalu a bolesti, avšak je nutné ju kombinovať s cvičením pod dohľadom odborníka kvôli správnej technike. Inak by cviky nemuseli byť účinné, dokonca by sa mohol stav zhoršiť. Podcenením rehabilitácie, ale i nenávratným poškodením ramenného kĺbu je pacientom často indikovaný operačný zákrok, pri ktorom sa obrusuje vzniknutý kalcifikát. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.